Středa, 24 Duben, 2024

Politika ochrany osobních údajů:

1. Úvod

Tato politika ochrany osobních údajů popisuje zásady a postupy týkající se sběru, použití a ochrany osobních údajů našimi uživateli na webu Autovášeň.

2. Sběr údajů
Sbíráme informace, které nám sami poskytnete (jako jméno, e-mail, telefon), stejně jako údaje získané automatizovaně při vaší interakci s naší stránkou (např. IP adresa, cookies, historie prohlížení).

3. Použití údajů

Vaše osobní údaje využíváme k:

  • poskytování personalizovaných služeb a obsahu,
  • zasílání informačních bulletinů a marketingových nabídek,
  • vylepšení a optimalizaci našich služeb,
  • právní účely, včetně vyřizování sporů a dodržování regulací.

4. Sdílení údajů

Vaše údaje mohou být sdíleny s externími službami, které nám pomáhají provozovat web (hosting, analýzy, marketingové služby), jakož i ve scénářích vyžadovaných zákonnými normami.

5. Ochrana údajů

Implementujeme sofistikované bezpečnostní technologie a postupy k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo zničením.

6. Vaše práva

Jste oprávněni:

  • žádat o přístup k vašim údajům,
  • požadovat opravu,
  • žádat o vymazání,
  • omezení zpracování,
  • námitky proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů.

7. Cookies a sledovací technologie

Vysvětlujeme, jak používáme cookies a podobné technologie k sledování vašich návštěv na našem webu.

8. Změny politiky

Politika může být aktualizována; doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku pro nejnovější verzi.

9. Kontakt

Pro všechny dotazy nebo obavy týkající se vašich osobních údajů nebo této politiky nás kontaktujte na [email protected].